ppc747 logotyp

Polityka przetwarzania danych

Obowiązek informacyjny

Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwarzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje kwestie związane z prowadzeniem przez firmę PPC747 (NIP: 8762433227 z siedzibą w Gdańsku) strony internetowej www.ppc747.com [dalej także Strona lub Strona internetowa]. PPC747 nie dąży do tego by pozyskiwać dane o użytkownikach Strony i nie podejmuje żadnych dodatkowych działań zmierzających do ustalenia tożsamości użytkowników. W określonych przypadkach, PPC747 może jednak zbierać pewne dane poprzez Stronę internetową. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi Państwa zgłoszeń i zapytań, przykładowo w przypadku wypełnienia przez Państwa formularza kontaktowego,(bądź użycia czatu) na naszej Stronie oraz celem przekazania Państwu zamówionej wcześniej informacji marketingowej i handlowej.

Pragniemy także wyjaśnić, iż chcąc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, stosujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka). Więcej o ciasteczkach przeczytają Państwo w pkt. 1 poniżej. Ponadto, informacja o adresie IP urządzenia, z którego Państwo korzystają (np. laptop, tablet, telefon), a generowana przez to urządzenie, może skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery, mogą służyć do identyfikowania danego użytkownika. W takim wypadku wyjątkowo adres IP będzie rozumiany, jako dana osobowa, podlegająca ochronie zgodnie z niniejszą Polityką.

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Witryna korzysta z plików cookies

Witryna www.ppc747.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Jakie są rodzaje plików cookies?

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Kontrolowanie dostępu plików cookies

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

Poniżej znajdują się instrukcje mówiące o tym, jak zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookie:

Przeglądarka Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Przeglądarka Mozilla FireFox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Przeglądarka Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Przeglądarka Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Przeglądarka Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

2. Administrator danych osobowych i dane kontaktowe

W przypadku sytuacji omówionych w ,,Postanowieniach ogólnych” Administratorem Państwa danych osobowych jest firma PPC747 z siedzibą pod adresem ul. prof. Stefana Hausbrandta 32/30, 80-126 Gdańsk [dalej zwana także Administratorem].

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy te dane:

• W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,

• W celach statystycznych,

• W celu oferowania produktów handlowych,

• W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,

• W celu postępowania rekrutacyjnego,

• Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczących profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji, możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marketingowej, odrzucenie wniosku kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem.

3. Udostępnianie danych innym podmiotom

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europejskiej.

4. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat, a w celach rekrutacyjnych 1 rok. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

5. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W przypadku, gdy Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. Prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

b. Prawo sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych,

c. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych,

d. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

e. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

f. W przypadkach przewidzianych prawem – prawo do przenoszenia dotyczących Państwa danych osobowych danych osobowych.

g. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej wcześniej przez Państwa zgody, tak jak ma to miejsce w przypadku zgody na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych- przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

h. W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu aktualizacji danych, bądź usunięcia ich z bazy danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kosinski@ppc747.com lub tel. 791 656 570.

8. Aktualizacja i zmiany Polityki przetwarzania danych

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Polityce przetwarzania danych.